įgrobti

įgrobti
įgróbti tr. 1. nutverti, pagauti, įgriebti: Ryžosi patys jį įgrobti į savo nagus ir gerai pamokyti . Kai vokyčiai kabinosi į kalną, baisiai juos žemaičiai įgrobė, nes ne vien mušė, bet ir papjovę medžius laidė ir vertė iš viršaus M.Valanč. Šuo įgróbė (įkando) į koją Plng. Idant ankstyvas speigas žemės be sniego didžiai neįgrobtų S.Dauk. 2. įveikti; apgauti: Nu, ir mane vieną kartą įgróbė Kl. Ir taip tenai juos įgrobė S.Dauk. | refl.: Taip gróbte įsigróbiau, t. y. apsigaudinau, trotą turiu J. 3. refl. patrūkti, trūkį gauti: Tu įsigróbsi, sunkiai keldama, t. y. pasižeisi, trūkį gausi J. \ grobti; apgrobti; atgrobti; įgrobti; išgrobti; nugrobti; pagrobti; pergrobti; prasigrobti; prigrobti; sugrobti; užgrobti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apgrobti — tr. 1. apiplėšti: Kaziuką, kaime pravardžiuojamą Parakiniu, visuomet nustumdavo, apgrobdavo jaunesnis P.Cvir. Plėšikai apgrobė žmones rš. Bebėgdami okupantai tesuspėjo tik iš dalies apgrobti įmonę sp. 2. skubiai apdirbti: Kol sutems, apgrobs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgrobti — tr. atimti: Vyras vis atgrobia iš manęs piningus, kad aš kokį nėką parduodu Plng. Mūsų jaunas seseris ir dukteris atgrobė mums per galią S.Dauk. grobti; apgrobti; atgrobti; įgrobti; išgrobti; nugrobti; pagrobti; pergrobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bjaurioti — bjaurioti, ioja, iojo tr., bjaurioti, ioja, iojo žr. bjauroti: 1. Tik mano gyvenimą bjaurioji: aš nė šeimynos nebegaliu gauti Žem. 2. Jūs tokius gerus maišus bjauriojat – roputėms ar neturit zuperinių! Grg. ^ Negeras paukštis, kurs savo lizdą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grobti — grobti, ia, ė, grõbti 1. žr. griebti 1: Ans nėko neveizi, groba iš nagų Tl. Grobiau katinuo už kupros ir sviedžiau laukan Mžk. Kurgi grobì kai žvėris, palauk, kol paduosiu! Lel. Pati grobė vaikus nešti laukan M.Valanč. Šaltis grobia širdį, t. y …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgrobti — tr. 1. žr. išgriebti 1: Beregint išgrobė visas gražiąsias pirštines iš krautuvės Mžk. | Išgrobė vilnys irklą man iš rankų Plng. 2. vogčiomis išnešti, išvesti: Anyta išgrobė visus daiktus, t. y. vogčiai išnešė J. Išgrobė gyvolius hitlerininkai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nugrobti — tr. 1. žr. nugriebti 1: Nugrobė vaikiai kepurę Lnk. | prk.: Pavasarį vėjai nugroba burną, nuputa Šts. 2. nudirbti: Jis vienas nori visus darbus nugrobti Krš. Ar nori, kad aš tavo darbus nugrobčiau? Žem. grobti; apgrobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagrobti — tr. 1. žr. pagriebti 1: Pagrobęs šluotą, išsišlavė aslą Žem. Važiuokiam, pagrobsiam šieną priš lytų Sd. Vėsulas pagrobė ir nunešė Krtn. Tatai viskas, ką spėjau pagrobti išvažiuodama Mžk. Onikė, pagrobusi ryšį, išvilko už sklepo Žem. Pagrobęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pergrobti — tr. perimti: Speigas pargroba kelią, ir kilsta grobežis Ggr. grobti; apgrobti; atgrobti; įgrobti; išgrobti; nugrobti; pagrobti; pergrobti; prasigrobti; prigrobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasigrobti — apsivogti: Prasivaga, prasigroba pasigėręs Šts. grobti; apgrobti; atgrobti; įgrobti; išgrobti; nugrobti; pagrobti; pergrobti; prasigrobti; prigrobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigrobti — 1. tr. priplėšti: Traukiniai vežiojo carų generolų prigrobtus turtus sp. | refl.: Buržuazija kelia karus, norėdama kuo daugiau prisigrobti (sov.) sp. 2. refl. godžiai prisivalgyti: Prisigrobėm košės, vaikai būdami, dabar neskanumas ! Šts. grobti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”